Verlopen

tabel groencheck deelafbeelding

Aantal onderwerpen over groen en duurzaamheid in verkiezingsprogramma 2014. Gelukt, kan beter of niet gelukt.

Groenplatform IJsselstein (GPIJ) heeft in 2014 de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen in IJsselstein bekeken op groen en duurzaamheid. Alle onderwerpen die daarover gingen, hebben ze eruit gelicht en op een rijtje gezet.

 

GPIJ: “Bij de nieuwe verkiezingen van 2018 willen we graag weten hoe de partijen het eraf hebben gebracht. Puur op hun voornemens van toen. Daartoe hebben we iedere partij in een tabel de eigen voornemens gestuurd. De ene partij had maar twee zinnetjes en een andere wel een stuk of 10. “

“We hebben hen gevraagd om zichzelf te beoordelen in een tabel. En ontvingen vervolgens antwoorden die heel divers waren. Opvallend is dat men niet alleen de score geeft zoals wij hebben gevraagd, maar soms ook een heel uitgebreide toelichting op punten die gaandeweg in de zittingsperiode zijn behandeld. Omdat sommigen zichzelf ook een goede score geven op amendementen (voorstellen) van anderen, kun je je misschien indenken dat het voor ons best lastig is om een eenduidige score aan te geven! Het is soms wel een beetje appels met peren vergelijken.”

“Bovendien liggen de meningen over groene/duurzame onderwerpen vaak nogal uiteen. Een voorbeeld: er is een partij die zichzelf een goede score geeft omdat de windmolens er niet kwamen. Inderdaad is dit een onderwerp om over te twisten qua duurzaamheid en effecten op de natuur.”

“In de tabel die u in de afbeelding ziet, hebben we de score bepaald. Een groen blaadje betekent: gelukt. Een oranje blaadje: kan beter. En een rood blaadje: niet gelukt.”

Duurzaamheid prima, maar inclusief groen

“Opvallend is dat er in diverse toelichtingen wordt geschreven over duurzaamheid. Het onderwerp leeft nu in 2018 veel meer dan in 2014. Het is wel frappant dat het groen bijna nergens in verband wordt gebracht met duurzaamheid. Dringend advies van het GPIJ: neem het groen op in ieder duurzaam plan, het hoort erbij!”

Eervolle vermeldingen

“Een eervolle vermelding gaat naar de VVD, omdat op hun initiatief het duurzaamheidsfonds werd ingesteld: verenigingen krijgen de mogelijkheid om subsidie en een renteloze lening te krijgen om hun gebouwen klimaatneutraal te maken.
D66 krijgt een eervolle vermelding vanwege hun initiatief om scholen mee te laten doen aan de ‘Green Deal’, het verduurzamen van de schoolgebouwen.
GroenLinks krijgt van het GPIJ een pluim omdat de Natuurkaart er kwam, een plan waar zij al in 2009 een goede basis voor hebben gelegd. Met de Natuurkaart is in beeld gebracht wat IJsselstein al heeft aan waardevolle natuur. De tweede fase gaat binnenkort van start, waarin verbetervoorstellen en beleid worden samengesteld.”

Kun je hier een conclusie uit trekken?

“In ieder geval is te zien hoeveel groene/duurzame onderwerpen de verschillende partijen in 2014 hadden en in hoeverre ze zijn geslaagd om die te realiseren. Is er iets te zeggen over het succes van de partijen? Hoe hard ze hun best hebben gedaan? Lastig. Want het wordt ook bepaald door de positie van de partijen in de gemeenteraad, of ze in de coalitie zitten bijvoorbeeld. Dat betekent soms, dat een partij die in de oppositie zit, twee maal zo hard zijn best moet doen om zijn onderwerpen te realiseren. Wie denkt er nog dat politiek gemakkelijk is?”

Hier kunt u alle reacties van de zeven partijen nalezen.  >>Link naar pdf

Groen verkiezingen 2014

Groen in IJsselstein 2014: Zo zagen de politieke voornemens op groen eruit in 2014. De SP staat hier ook tussen. Nu, in 2018, doet de SP niet mee aan de verkiezingen.

KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan in en geef je voorkeur aan:

Inschrijven Inspiratiemails