In juli 2019 begonnen wij een met ons sedumproject. We plaatsten een oproep voor geïnteresseerden in een sedumdak om zich bij ons aan te melden. Toen ook IJsselstein 2.0 onze oproep ging delen stroomden de aanmeldingen binnen!

Een sedumdak is een toegankelijke manier om inwoners bewust te maken en te betrekken bij de transitie naar een toekomstbestendige stad, qua leefbaarheid en klimaat. Het aantal reacties was enorm! Er zijn ruim 70 aanmeldingen binnen gekomen. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft onze aanvraag voor de Blauwe Bewoners subsidie goedgekeurd en €5.000,- aan ons toegewezen. Hiermee konden we in totaal 16 particulieren helpen. Afgelopen week is er bij 14 adressen ruim 180 m2 sedum geplaatst. Twee adressen volgen later. Het leukste is natuurlijk het resultaat, zie onderstaande foto’s.

We gaan kijken of de actie een vervolg kan krijgen door bijvoorbeeld het sedum collectief in te kopen of nogmaals subsidie aan te vragen. Houd onze website en emails in de gaten voor meer informatie.

 

sedumdak voor na 5


KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan nu in:

Inschrijven Inspiratiemails

KNIJ Jaaroverzicht 2020

Het geeft een goede indruk van alle mooie activiteiten!
Met dank aan al onze vrijwillers. 

Bekijk ons jaaroverzicht (pdf).