Dit studiejaar staat de fruitcollectie van IJsselstein in de schijnwerpers. De eerste rapporten zijn al binnen en ze zijn zeer de moeite waard. 

De University of Applied Sciences Van Hall Larenstein in Velp is een samenwerking aangegaan met KNIJ.
De hoofdopdracht die als een rode draad voor hen door alle projecten loopt: 

"Hoe kan de unieke fruitcollectie de komende 30 jaar goed geborgd worden?"

Genenbank

De eerste groep studenten heeft in januari de rapporten en opdrachten ingeleverd.
Het eerste rapport van Lukas van Loenen brengt al meteen veel los bij experts in Nederland.
>>Adviesrapport Genen Fruitcollectie IJsselstein

Wat bij KNIJ wel al bekend was, is nu wetenschappelijk onderbouwd.
De fruitcollectie in IJsselstein is zeer uniek. Een paar honderd (!) cultivars zijn zeer zeldzaam en van meerderen komt er nog maar 1 ter wereld voor.
Er staan ruim 2000 fruitbomen door alle wijken waarvan ruim 500 leifruitbomen bij leirekken.

George Otter en Larensteiners
Landschapsarchitect George Otter deelt zijn kennis en ervaring met studenten van Larenstein

Deze groep heeft ook andere mooie resultaten behaald die een toegevoegde waarde brengen voor IJsselstein, zoals het ontwerp van een infobord, educatief programma voor kinderen rondom de fruitcollectie en mogelijkheden onderzocht om de GISfruitkaart verder door te ontwikkelen.

Bioblitz

De tweede ronde is een Bioblitz. Hierbij staat biodiversiteits monitoring van diverse soorten centraal. 
In december 2020 zijn de voorbereidingen gestart waarbij naast Larenstein en KNIJ diverse partijen zoals Laarman Groen Adviesburo en IVN actief zijn betrokken.
Er is een vrijwilligersteam van mooie experts en specialisten begonnen met inventariseren. Soorten zoals mossen, kortsmossen, vleermuizen etc. worden geinventariseerd en op een speciaal door Gerrie Abel aangemaakte Bioblitzpagina ingevoerd.
>>Bioblitz pagina op Waarneming.nl
Ieder die een bijdrage wilt leveren waarnemingen toevoegen. Alle waarnemingen tot de zomer worden door Larenstein verwerkt in een rapport.
Het inventariseren op de Bioblitzpagina van Waarneming.nl loopt daarna nog door.
Zo wordt bovenop het inventariseren van soorten en aantallen een goed beeld gevormd door de tijd heen.

 

Eetbare stad


KNIJ neemt vanaf 2017 initiatieve om de destjids achterstallig geraakte fruitcollectie te borgen.
>>Meer info over de fruitcollectie IJsselstein


Het eerste project was het inventariseren en creëren van een GIS fruitkaart waarop alle fruitbomen in IJsselstein te zien zijn.

Een overzicht van het Larensteinproject van najaar 2020 wordt goed samengevat in ons jaaroverzicht. Er door heen scrollend geeft al een aardig beeld.

>> KNIJ jaaroverzicht 2020 (pdf).

Jaaroverzicht 2020


KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan nu in:

Inschrijven Inspiratiemails

KNIJ Jaaroverzicht 2022

Het geeft een goede indruk van alle mooie activiteiten!
Met dank aan al onze vrijwilligers. 

Bekijk ons jaaroverzicht (pdf).