cooperatie lek en ijsselstroom 

Een coöperatie opgericht voor grotere energieprojecten in deze regio. waarbij inkomsten hier in de regio kan blijven.
Initiatiefnemer Dick Nederend heeft hier veel mogelijkheden geschapen voor de gemeenten Lopik, IJsselstein, Montfoort en Oudewater.

Start
De oprichting van Energie Coöperatie Lek en IJssel U.A. is in mei 2020 een feit. Na een lange en intensieve voorbereiding van ruim een jaar passeerde de oprichtingsakte vrijdag 8 mei 2020 en zijn de handtekeningen gezet. De energie coöperatie is in nauw overleg met de lokale duurzaamheidsinitiatieven, Klimaatneutraal IJsselstein, Duurzaam Lopikerwaard, Duurzaam Montfoort en Energie Oudewater tot stand gekomen. Met de oprichting beschikt de regio, de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en IJsselstein, over een energie-coöperatie die als voornaamste doel heeft om, binnen de door gemeentebesturen aangegeven richtlijnen, duurzame energie op te wekken in de Lopikerwaard door middel van zon, wind of geothermie. Daarnaast wil de coöperatie de Lopikerwaard de mooie uitstraling laten behouden die het heeft. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de opbrengsten van de coöperatie zoveel mogelijk beschikbaar komen aan het gebied en haar inwoners.

Wie kan er lid worden?
Alle inwoners en alle rechtspersonen van de genoemde gemeenten kunnen lid worden. Met het lidmaatschap wordt een eerste mogelijkheid geboden om, tegen een aantrekkelijke voorwaarden mee te investeren in de projecten. Leden profiteren tevens van de opbrengsten doordat ze met korting energie van deze lokale projecten kunnen afnemen. De leden vormen een netwerk van gelijkgestemden die bijdragen aan de lokale duurzaamheid. Zij bepalen ook mede de besteding van de toekomstige winsten van de coöperatie. Daarbij vormen de leden een platform waarbij ervaringen, ideeën en kennis op het gebied van energie en duurzaamheid kan worden gedeeld.

Duurzame energieprojecten
Het komende jaar zullen de gemeenten aan de hand van de Regionale Energie Strategie (RES) aangeven hoe zij de energie opwek lokaal gaan realiseren. Zij treden daartoe in overleg met de inwoners en overige stakeholders. De daaruit naar voren komende nieuwe lokale duurzame energieprojecten worden de belangrijkste activiteit van de energie coöperatie. Daarbij wordt samengewerkt met professionele ontwikkelaars. Het streven is hierbij om als coöperatie voor minimaal 50% als eigenaar te participeren met de daarbij behorende zeggenschap. De financiële middelen kunnen onder gunstige voorwaarden door de leden worden verschaft aan de coöperatie. De coöperatie hanteert randvoorwaarden voor de kwaliteit van nieuwe energieprojecten, m.b.t. procesparticipatie, financiële participatie, landschappelijke inpassing, ecologie, etc. Deze randvoorwaarden worden zoveel mogelijk afgestemd met de voorwaarden die de gemeenten Montfoort, Lopik, IJsselstein en Oudewater als vergunningverlener hanteren. Er moet door de coöperatie samen met de ontwikkelaar en gemeenten een gedegen traject van omgevingsparticipatie zijn doorlopen, waarbij standpunten en belangen van direct omwonenden zijn geïnventariseerd en voldoende worden gehonoreerd.


KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan nu in:

Inschrijven Inspiratiemails

in IJsselstein

Duurzaamheidskring IJsselstein

logo duurzaamheidskring ijsselstein

De Duurzaamheidskring is een beweging voor en door IJsselsteinse ondernemers met een groen hart. Op laagdrempelige wijze starten zij met het verduurzamen van hun bedrijf. Ze ondersteunen elkaar hierbij en werken eventueel later ook samen in initiatieven voor duurzame energie en afvalverwerking. Zo ontstaat een vliegwiel in de verduurzaming van IJsselstein. Het kost niet veel tijd en levert veel op! Aanmelden is nog mogelijk. 

Lees meer...

Petitie veilig vuurwerk

knalgoed 1Veilig Vuurwerk IJsselstein presenteert mogelijkheden rondom een veiliger vuurwerk in IJsselstein
Er is een petitie gestart die je kunt ondertekenen EN er is een ludiek alternatief bedacht.

Lees meer...

Terberg Duurzaam

Terberg Verenigde Bedrijven is de 5e op rij die de GroenLicht Trofee heeft gewonnen.
uitleg in onderstaande film.

 

Tegel eruit, plant erin!

Groei.nl, Klimaatneutraal IJsselstein en de Intratuin IJsselstein bundelen krachten voor de actie Tegel eruit, plant erin.
Met meer planten (en minder tegels) in de tuin lever je een positieve bijdrage aan een groenere leefomgeving, de waterhuishouding en biodiversiteit.
plant tussen tegels

Lees meer...

Circulaire economie

IJsselsteinse Sandra Horlings,werkzaam als brand and strategy consultant, www.innoboost.nl/sandra heeft een engelstalig boek geschreven hoe een duurzaam en ethisch verantwoord merk met een gezonde groei samengaan.

'Brands with a conscience, how to build a succesfull and responsible brand.'
boek te koop bij bol.com

Ventilator radiator

speed comfort

Ventilator voor radiotoren waarmee gas bespaart wordt, een initiatief van oa Henk de Groot uit IJsselstein, via crowdfunding opgestart en inmiddels meerdere prijzen voor groene uitvindingen gewonnen.
www.speedcomfort.nl

Groen Trefpunt

groen trefpunt logo

Groen trefpunt in wijktuin Achterveld, een groene ontmoetingsplaats met bijenkasten, moestuinproducten waarbij abonnement mogelijk is, zonnepanelen en educatiemogelijkheden, waarbij buurtbewoners, vrijwilligers en mensen met een GGZ achtergrond actief zijn.
Flyer zonnepanelen wijktuin achterveld

door IJsselsteiners

Minder verpakkingen BROOD-NODIG


Marie Jose de Zeeuw heeft met haar team van supporters de provinciale Kern Met Pit-trofee gewonnen met de actie Minder verpakkingen BROOD-NODIG. Ook de prijs voor het leukste filmpje voor de Kern Met Pit-finale, gemonteerd door Rico IJntema, sleepten ze in de wacht.
zie filmpje

Inmiddels is er een landelijke uitrol van de actie en worden er Delftsblauwe broodzakken van meubelreststof gemaakt door het Repair Café IJsselstein.
Er zijn inmiddels bijna 6000 broodzakken verspreid, waarmee al gauw zo'n 600.000 (plastic) verpakkingen op jaarbasis worden bespaard.
Ook zijn er al broodzakken in Suriname, Canada, Australië, België en Duitsland verspreid door de inmiddels meer dan 50 supporters van Minder verpakkingen BROOD-NODIG.

Onze zero-waste adviseur

Marjolein 4

Marjolein Bosman heeft er plezier in om haar huishouden te draaien met zo min mogelijk afval. Omdat zij daar inmiddels al heel bedreven in is, zijn we blij dat ze ons team van adviseurs versterkt.
Zij geeft workshops en presentaties vanuit Klimaatneutraal IJsselstein, zoals bij natuurvoedingswinkel Biomonkie in IJsselstein, Duurzaam Montfoort, jaarvergadering van IVN Nieuwegein-IJsselstein. 

Lees meer...

Kroosweg haalt kroos weg!

Kroosweg is gespecialiseerd in het verwijderen van kroos uit vijvers, sloten en andere waterpartijen.

logo kroosweg

Wij treffen hem 'toevallig' aan bij de sloot aan het Robijnpad, stoer in pak met laarzen, wiebelend op een drijvende vlonder. Wat is hij daar toch aan het doen? In een kort gesprekje met ons legt Peter Vroon zijn missie uit. Hij is bezig om kroos uit de sloot te verwijderen. Dat doet hij heel netjes. 

Lees meer...

Creatieve winkel

ursee logoEen verrassend klimaatpositief winkeltje;
URSee creations
Ursula verzamelt natuurlijke materialen in onze omgeving, zoals veertjes bij de Nedereindse plas, lokale kinderboerderijen en parken, hout van IJsselsteinse gekapte bomen en maakt hier leuke creatieve producten van.

Lees meer...

Duurzaamheids expert

IJsselsteiner Hans Kröder is als duurzaamheidsexpert sinds 2005 werkzaam op wereldwijd nivo.

learn2improve

Lees meer...

Praktijkervaring Blogs

Blogs over IJsselsteinse praktijkervaringen in eigen woonomgeving naar klimaatneutraal door IJsselsteiner Wim Haalboom.

Te lezen op deze website, onder blogs, en op zijn blog wibosite

blog s

 

Hond verzamelt afval

Alex van Eck traint zijn hond Joy om plastic afval uit bosjes te verwijderen, te zien op onderstaand filmpje.


Eind september 2018 is Joy gekozen tot 'Kidsweek dier van het jaar 2018idsweek dier van het jaar 2018'

Lees meer...

Vogelaar Verzenders

IJsselsteins bedrijf 'Vogelaar Verzenders'


Mooie voorbeelden wat er voor besparingen en initiatieven mogelijk zijn, en hoe praktisch en logisch dit geintegreerd wordt in het bedrijfsleven.
vogelaarverzenders.nl

Buiten IJsselstein

Energie Coöperatie Lek en IJsselstroom

cooperatie lek en ijsselstroom 

Een coöperatie opgericht voor grotere energieprojecten in deze regio. waarbij inkomsten hier in de regio kan blijven.
Initiatiefnemer Dick Nederend heeft hier veel mogelijkheden geschapen voor de gemeenten Lopik, IJsselstein, Montfoort en Oudewater.

Lees meer...

Duurzame collega's

Vanuit KNIJ hebben we goede samenwerking met duurzame inwonersinitiatieven van omliggende gemeenten.
We wisselen kennis en ervaring uit met Duurzaam Lopikerwaard, Duurzaam Montfoort, Energie Oudewater en Samen Duurzaam Nieuwegein.

Daarnaast hebben we met Duurzaam Lopikerwaard, Duurzaam Montfoort en Energie Oudewater een actief samenwerkingsverband en zijn er concrete plannen om een energiecoöperatie op te richten.
Duurzaam Lopikerwaard is hier de initiatiefnemer en kartrekker in.

Zowel Nieuwegein als Montfoort hebben een goed team energieambassadeurs die thuis langskomen voor een warmtescan en advies op maat kunnen geven.
Oudewater heeft veel ervaring met afval. 

Ecosia Zoekmachine die bomen plant

Ecosia is een zoekmachine met een klimaatvriendelijke missie.
Zij hebben geen winstoogmerk, alle winst wordt geinvesteerd in het planten van bomen.

eocsia
om een idee te krijgen hoe het werkt kun je het filmpje bekijken:

Ecosia in 60 seconds filmpje

Ecosia is makkelijk in te stellen als standaardzoekmachine.
Uit eigen ervaring kunnen we zeggen dat het prima werkt.

Lees meer...

HetKanWel inspiratiesite

hetkanwel

HetKanWel
Leuke website met positieve initiatieven waarbij je kunt aanmelden voor de nieuwsbrief.
Je krijgt dan wekelijks tips en inspirerende voorbeelden voor een ‘eerlijker, leuker en groener leven’.

Financiele wereld

Euro GroenZijn er ook banken die klimaatneutraal werken? Die niet investeren in projecten of bedrijven die ernstig vervuilend of belastend zijn voor de aarde of het klimaat, zoals de beladen oliepijplijn door het Dakotaindianen reservaat, of de zeer milieubelastende schaliegasactiviteiten?

Ja, gelukkig wel. Nederland heeft 2 banken, ASN en Triodos die financieel zeer gezond zijn en prijzen winnen vanuit hun duurzame bedrijfvoering.
Beide banken scoren het hoogst op veel punten; Directeuren ontvangen geen bonussen, scoren het hoogst op transparantie, duurzaamheid, klimaat, absoluut zonder wapenindustrie, dierenwelzijn, mensenrechten, arbeidsrechten, voeding, hernieuwbare energie etc..

Op de eerlijke bankwijzer eerlijkegeldwijzer.nl kun je zien waar welke bank in investeert.

Lees meer...