Binnen IJsselstein zijn er meerdere imkers actief. Bijenkasten staan verspreid door IJsselstein. Bob Kosterman, hoofdimker is actief in voorlichting, opleiding, onderhoud en uitbreiding van bijenkasten.


Honingbijen zijn essentieel voor het voortbestaan van de mens, aangezien de meeste gewassen bestuiving van buien nodig heeft. Zonder bijen zou er weinig voeding in de supermarkten liggen. Door het gebruik van pesticiden de afgelopen decennia is het aantal bijen drastisch afgenomen. Hoewel daar steeds meer bewustzijn in ontstaat, wordt er helaas nog wel gif gebruikt in de landbouw Het gif is inmiddels in het grondwater aanwezig, wat tot gevolgen heeft dat dieren, zoals vissen en kikkers genetische verandering ondergaan met misvormingen en/of kanker tot gevolg. Aangezien deze gevolgen voor de mens grote impact kunnen hebben is het belangrijk dat wij als mens de verantwoordelijkheid nemen om een gezond leefklimaat te creëren.

Op wijktuin Achterveld is er een ontmoetingsruimte, het Bij-eenhuis, met een bijenstal en een tuinkas gerealiseerd. Voor de bouw van het
Bij-eenhuis en imkerruimte zijn bestaande, afgedankte materialen gebruikt. De materialen zijn geschonken door bedrijven, sponsoren en wijkbewoners. Het geheel is een mooi voorbeeld van circulair bouwen.

Iedere eerste en derde zaterdag van de maand geven de imkers tussen 12.00 – 16.00 uur demonstraties en informatie over de bij.

ijsselsteinsebijenvereniging.nl