Henk de Groot

Henk de Groot was KNIJer van het eerste uur. In 2021 is hij overgegaan. Hij was medeuitvinder van radiatorventilator. Hij liet ons mooie wijsheden na waarvan hij het belangrijk vond dat wij allemaal dat verder gaan leven. Dat we respectvol met de aarde en alles wat leeft om moeten gaan.
Lees hier zijn memoriam.