Groen Trefpunt is een verzamelnaam van wijkcentrum Xperience, Bijeenhuis en Wijktuin Achterveld & Groenvliet en Stichting Kinderboerderij Eitersesteeg.

Het doel van het Groen Trefpunt is een brede voorziening te zijn voor alle wijkbewoners. Een ontmoetingsplek waar rust, activiteiten en natuur centraal staan. Waar iedereen zich helemaal thuis voelt.

Bij-eenhuis en Wijktuin Achterveld&Groenvliet

De wijktuin Achterveld &Groenvliet biedt een mooie plek aan waar mensen komen voor plezier, structuur in de dag, natuur –en milieu educatie. De wijktuin draagt bij aan meer biodiversiteit (actiever bodemleven, veel insecten, bijen en vogels), is milieuvriendelijk (hergebruik materialen, compost).  Het Bij-eenhuis (energieneutraal) is  de plek waar de imkersvereniging IJsselstein bijen houdt en een groepsruimte aanwezig is.

De wijktuin wordt gecoördineerd door de werkgroepleden en deelnemers van het Trefpunt/vrijwilligers zij kunnen dagelijks in de wijktuin werken.

Trefpunt in Xperience, teenschillerpad 2

Is een ontmoetingsplek voor kopje koffie of thee, tuinieren in de wijktuin Achterveld&Groenvliet, koken, bakken creatief, plek voor eigen inbreng. Open iedere maandag- woensdagochtend van 9.30 tot 13.00 uur. 
>>  Website: groentrefpunt.nl