krachten driehoekDe werkelijke overgang naar een klimaatneutrale samenleving slaagt indien er beweging komt bij zowel overheid, bedrijven als burgers.
Iedere beweging is waardevol en gezamenlijk een sterk krachtendriehoek waarin werkelijke transitie plaatsvindt op alle niveaus.

Een mooi initiatief van het bedrijfsleven die niet door overheid of burgers wordt opgepakt, of een vraag van consument naar milieubesparende maatregelen die niet door bedrijfsleven en/of overheid wordt ingevoerd geeft weinig beweging.
Elke schakel in de keten is waardevol, de tijd om af te wachten op initiatief van een ander is gelukkig niet meer nodig.
Zeker in IJsselstein is deze krachtendriehoek sterk groeiende, met mooie initiatieven zowel vanuit burgers als bedrijfsleven, welke in goede samenwerking met de Gemeente ondersteund en toegejuicht wordt.


KNIJ Inspiratiemails

Wil je onze inspiratiemails met nieuwtjes en tips ontvangen?
Schrijf je dan nu in:

Inschrijven Inspiratiemails