2023

De eerste sedumronde van KNIJ is in juni. In het najaar volgt een 2e ronde zolang subsidie strekt.
Ook is er nog sedum met subsidie via Intratuin te koop, voor wie maximaal 10 m2 nodig heeft. 

sedumdak marcelAlles weten over onze sedumrondes?

>>

Houd onze website, social media en inspiratiemails in de gaten voor meer informatie. 


Samenwerkingspartners

 • Sempergreen kweker en leverancier van zowel Tomco als Intratuin.
 • Intratuin IJsselstein levert ook sedumdaken, duurzaamheidsexpert en werknemer Joost Tieland heeft waardevolle presentatie gegeven tijdens onze sedamdak-infoavond.
 • Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden i.v.m aanvraag Blauw initiatief subsidie voor inwoners.
 • Gemeente IJsselstein, vanaf 2021 is een beleidsmedewerker Water&Klimaat begonnen. Daardoor hebben we in 2021 en 2022 meer sedum kunnen leveren. In 2023 is er geen subsidie vanuit de gemeente. 
 • Natuur, Groen&beleving, natuurvriendelijk hovenier, voor levering van sedum en aanleg waar gewenst.
 • Tomco, hovenier die het sedum heeft aangeleverd voor onze eerste actie in 2019 (en waar gewenst ook gelegd). Ook voor sedumonderhoud.

 

 

Hoe wordt een dak gekeurd voor

sedumdak voor na 4

een project

Je kunt een dak laten keuren door een constructeur. Daarvoor is nodig:

 • Foto van je (schuurdak) buitenkant
 • Foto constructie binnenkant
 • Aantal vierkante meters

Mocht je individueel een constructie berekening willen laten maken kun je terecht bij constructeur Boerkoel 06-41474257.
Als richtlijn wordt meestal aangehouden dat indien er momenteel grind op het dak ligt, de constructie ook sterk genoeg zou zijn voor sedum.
Verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij eigenaar dak.

 

Mogelijkheden

Voor wie al onze acties heeft gemist, maar wel graag een sedumdak wil aanleggen, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Zelf bij Intratuin IJsselstein aanschaffen, er zijn specialisten aanwezig die je op weg kunnen helpen.
 • Een vervolgproject vanuit KNIJ met gezamelijke inkoop (datum onbekend, inschrijven op wachtlijst via deze link),
 • Zelf als inwoner subsidie aanvragen bij Hoogheemraadschap volgens Blauwe bewonersinitiatieven bij serieuze interesse kan Shannon haar kennis en ervaring delen. (Zoals project in Zenderpark voorjaar 2020)
 • Via gemeentelijke subsidie. Veel gemeenten hebben hierin al mogelijkheden. De gemeente IJsselstein werkt aan een integrale visie openbare ruimte, met speciale aandacht voor klimaatadaptatie. In 2021 en 2022 heeft de gemeente een bijdrage gedaan aan ons project. Vanaf 2023 heeft college aangegeven
  geen interesse meer te hebben in het bijdragen voor sedum aan inwoners.

 

sedumdak voor na 5

Bordjes

sedumbordje
Sedumdaken zie je meestal niet vanuit de straat. Om toch een indruk te krijgen waar er sedumdaken liggen zijn er bordjes gemaakt tijdens het project in Zenderpark.  Ieder die een sedumdak heeft in IJsselstein kan gratis een bordje inclusief bevestigingsmateriaal bij KNIJ aanvragen.
 

 

 

Sedumproject, 2019 het begin...

In juli 2019 begonnen wij met het eerste sedumproject in IJsselstein. We plaatsten een oproep voor geïnteresseerden in een sedumdak om zich bij ons aan te melden. Toen ook IJsselstein 2.0 onze oproep ging delen stroomden de aanmeldingen binnen! 

Een sedumdak is een toegankelijke manier om inwoners bewust te maken en te betrekken bij de transitie naar een toekomstbestendige stad, qua leefbaarheid en klimaat. Het aantal reacties was enorm! Er zijn ruim 70 aanmeldingen binnen gekomen.

Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft onze aanvraag voor de Blauwe Bewoners subsidie goedgekeurd en €5.000,- aan ons toegewezen. Hiermee konden we in totaal 16 particulieren helpen. Er is er bij 14 adressen ruim 180 m2 sedum geplaatst.  Het leukste is natuurlijk het resultaat!

2020

Bewoners van een wijk in Zenderpark hebben via hun VVE een mooi project voor sedum op hun daken. Hier hebben 8 bewoners samen een subsidieaanvraag ingediend bij Blauwe Bewonersinitiatieven.

Eind 2020 heeft KNIJ ook nog een sedumproject gefaciliteerd.

2021

Gezien de grote interesse en lange wachtlijst hebben we vanuit KNIJ in 2020 en 2021 vervolg gegeven aan het sedumdakproject.
In mei 2021 is 600m2 sedum door vrijwilligers bezorgd aan 35 deelnemers in IJsselstein.
Dat is 33.000kg sedum. In najaar 2021 is een vervolgronde geweest.

2022

In dit jaar zijn er ook weer twee sedumrondes geweest en was voor het eerst ook Sedum met subsidie te koop bij Intratuin IJsselstein.